top of page

למה שחקנים נראים יותר מעניינים ומשוחררים אחרי שהמצלמה הפסיקה לצלם?, כי הצורך "לשחק" מצמצם את החופש ויכולת ההבעה האמיתית.

טכניקת צָ'בָּק מלמדת אותך, השחקן, להיעזר במקום העמוק והראשוני ביותר ממנו נובעת התנהגותך האנושית ולאמץ התנהגות זו אל הדמויות אותן תגלם.

כך תוכל בכל מצב ליצור תגובה אותנטית למתרחש, ולהיות נוכח בסצינה באופן מלא.

הבנה של דמות מתוך צרכים וניסיון חיים אישי, יוצרת דמות מלאת חיות, אותנטיות, שיכולה לנשום את הרגע. 

////////////////////

12 השלבים בשיטת צָ'בָּק

 1. מטרת העל: מה צריכה הדמות שאתם מגלמים יותר מכל? מה הצורך שמאחד את כל הבחירות שלה לאורך התסריט?.
 2. מטרת הסצינה: מה רוצה הדמות במהלך סצינה שלמה. המטרה של הסצינה צריכה לתמוך במטרת העל של הדמות.
 3. מכשולים: הם המשוכות הגופניות, הריגשיות והמנטליות המקשות על הדמות להשיג את מטרת העל ואת מטרת הסצינה שלה. 
 4. תחליף: יצירת זיהוי בין הפרטנר שלך לסצינה לבין דמות כלשהי מחייך האישיים בהתאם למטרת העל ולמטרת הסצינה.
 5. אובייקטים פנימיים: התמונות והרגשות שעולים במחשבתיכם כשמדברים או שומעים על אדם, מקום, חפץ או אירוע.
 6. פעולות וביטים: ביט הוא מחשבה, כל פעם שיש שינוי במחשבה, הביט משתנה. הפעולות על הפרטנר הן מיני מטרות שמחוברות לכל מקצב שתומך במטרת הסצינה ולכן גם במטרת העל.
 7. רגע לפני: האירוע שמתרחש לפני שאתם מתחילים את הסצינה והבמאי צועק "אקשן", ומספק לכם מקום ממנו אתם מתקדמים גם גופנית וגם ריגשית.
 8. מקום וקיר רביעי: השימוש במקום ובקיר רביעי פירושו הענקת תכונות של מקום כלשהו מחייכם האמיתיים והשלכתו על סט הצילומים. הקיר הרביעי עוזר לתת תחושה של ביטחון ואינטימיות.
 9. מעשים: התנהגות, פעולות פיזיות וטיפול באביזרים שיוצר התנהגות של דמות.
 10. דיאלוג פנימי: הדיאלוג המתגלגל בתוך ראשכם שאינכם מבטאים בקול רם. דיאלוג פנימי בדומה למחשבות שיש לנו בראש בחיים הרגילים.
 11. נסיבות מקדימות: ההיסטוריה של הדמות. מה בביוגרפיה שלה גורם לה להתנהג כמו שהיא מתנהגת. יצירת הזדהות בין הנסיבות המקדימות של הדמות לאלה שלכם.
 12. לשחרר: להשתמש בכלים של צָ'בָּק שמשתמשים באינטלקט של השחקן בכדי ליצור התנהגות אנושית אך בזמן המשחק להפסיק להשתמש בראש!, העבודה המקדימה אמורה לתת ביטחון ולאפשר
bottom of page